KAEDAH PENYERTAAN

1.    Setiap penyertaan hendaklah menggunakan satu (1) Borang Penyertaan dan disertakan dengan:
a.    Sinopsis produksi;
b.    Produksi perlu disertakan dalam bentuk DVD (2 salinan)
c.    Biodata setiap peserta dalam kumpulan;
d.    Satu (1) salinan surat kelulusan jika mengguna pakai skor muzik di pasaran atau hak milik orang lain;
e.    Satu (1) salinan kad pengenalan atau passport setiap peserta.

2.    Penyertaan perlu dihantar ke alamat berikut:

Urusetia
Festival Filem dan Video Pelajar Malaysia 2013
Program Komunikasi
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
Negeri Sembilan

3.    Tarikh tutup pertandingan: 14 OKTOBER 2013